УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

www.dostapnozavas.bg е официалната интернет страница на инициативата на Министерството на икономиката и индустрията на Република България „Достъпно за вас“. Порталът предоставя достъп до информация за дейността на инициативата, които предоставя. Когато използвате www.dostapnozavas.bg, моля имайте предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси за инициативата, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация е предоставена само с информационна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

Инициативата „Достъпно за вас“ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница и нейният дизайн са обект на авторско право.

Съдържанието на сайта на инициативата „Достъпно за вас“ може да се използва свободно, освен ако изрично не е посочено, че е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Следователно използването на текстово съдържание, снимки, видеоматериали и други визуални елементи, намиращи се на страницата, е публично и изисква единствено цитиране.

Лични данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и се обработват от Министерството на икономиката и индустрията единствено за нуждите на предоставянето на електронни услуги по присъединяване към инициативата, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление, Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните. Вашето поведение при престоя на интернет страницата, без това да Ви идентифицира като физическо лице, се анализира от Google Analytics. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Промени

Настоящите условия за ползване на интернет страницата на инициативата „Достъпно за вас“ на Министерството на икономиката и индустрията подлежат на промени и актуализации. Съветваме Ви периодично да ги преглеждате, за да бъдете информирани за актуалните условия за ползване на сайта.

Ако продължите да използвате сайта, Вие изразявате съгласието си с настоящите условия за ползване и всички техни актуализации.